20 Aralık 2015 Pazar

DOSTUN HALİ ÜZER BENİ

Gönderen Hasan Sevin

DOSTUN HALİ ÜZER BENİ

Düşümde vardım sana
Sitem ediyordun bana
Yürek yanar kana kana
Dostun hali üzer beni

Nice yıllar uğraş verdin
Bugünlere kendin geldin
Sağlık, huzur, onur derdin
Dostun hali yakar beni

Huzur derken kanser geldi
Kendine piyango bildi
Sağlık oldu onun derdi
Dostun hali üzer beni

Bu ağır dert gelip kondu
Dostun açan gülü soldu
Ne olduysa ona oldu
Dostun hali yakar beni

Kahpe dünya zalim dedim
başa gelenleri bildim
Dostun hali oldu derdim
Dostun hali üzer beni

HASAN Hak'tan şifa diler
Sabri Keskin için inler
Tekrar gelsin güzel günler
Dostun hali yakar beni
                                              22 Ekim 2015
                                            HASAN SEVİN    


25 Mart 2015 Çarşamba

SEYYİD HÜSEYİN İLE SEYYİD HASAN'IN (BUDO) HIZIR BULUŞMASI

Gönderen Hasan Sevin

SEYYİD HÜSEYİN İLE SEYYİD HASAN’IN (BUDO) HIZIR BULUŞMASI


                 Seyyid Ali Kal Tekkesi’nin dördüncü kuşak torunlarından ve aynı zamanda postnişi
yani piri olan Seyyid Hüseyin ile aynı ocağın beşinci kuşak torunlarından Seyyid Hasan’ın (Budo) Hızır ile buluşması vardır. Budo tekkeye gelir. İki üç yıl arsı bir müddet tekkede kalır. Gayesi, tekkesine hizmet etmek ve Seyyid Hüseyin’den nasiplenmekmiş. Hızır cemin yapılacağı günlere yakın bir Kış günü, Seyyid Hüseyin der ki: Budo bugün bir boz atlı gelir. O Hızır’dır. O anda komün kapısı benim üzerimde kapanır ve ben içerde kalırım, sen görürsün, gördüğün anda ne isterse vardır de, diye tembih eder. Birlikte hayvan barınağı olan koma giderler. Fırtınalı bir hava varmış. Otu dışarıda serip hayvanları bırakırlar. Seyyid Hüseyin ve Budo birlikte hayvan barınağını süpürürler. Seyyid Hüseyin, süpürdükleri gübreyi sepete doldurup Budo’nun sırtına kaldırır ve götürüp dışarıya dökmesini ister. Budo sırtındaki sepetle yol alır. Beş on adım ilerleyince Boz Atlı Hızır’ın geldiğini görür. O anda bağırır, Hızır geldi geldi der. Seyyid Hüseyin sesi duyar duymaz hemen dışarı çıkmak isterken komün kapısı hemen kapanır ve içerde kalır. Budo atın geminde tutar. Hızır sorar, ot, saman, arpa var mıdır? Der. Budo da evet vardır, buyrum atını çek koma der. Hızır komun kapısı alçaktır, benim atım içeri girmez der ve atını sürer. O anda Budo’nun elinden gem kurtulur yana savrulurken, atın dönüşünden faydalanarak kuyruğuna el atar ve tutunur. Epey yer o hızla birlikte gider ve düşünce üç beş tane kıl Budo’nun elinde kalır. Hızır uzaklaşınca kapı açılır, Seyyid Hüseyin dışarı çıkar. Ahu figan ederek hayvanların arasına dadanır. Hak aşkıyla Hızır için Üç beş kurban keser. Çevredeki halk duyunca akın akın gelir. Seyyid Hüseyin’in elindeki bıçağı alarak, daha fazlasını kesmesini önlerler. Haber duyulunca, her taraftan insanlar gelir, cemler birlenir, Hak aşkıyla ibadetler yapılır. Budo aldığı kılları Seyyid Hüseyin’le bölüşür. Sanırım bu kıllar halen muhafaza edilmektedir.
                   Ayrıcı Budo’nun Hızırla bir buluşması daha vardır. Karer’in Sütlüce Köyü’nden bir öküze yüklediği bir çarik buğdayı, kendi köyü olan Soğukpınar’a (Kamışan) götürmek için yola çıkar. Kahraman ve Bekan Mezralarından Göynük Yaylası istikametine giden yolu takiben, yaylayı geçtikten sonra Levent Deresi’nden Sıncan düzlüğüne çıkan yokuşun bitiminde, öküz yorulduğu için yere çömelir ve yükünü devirir. Öküzün yükü sekiz teneke olduğu için, takriben 120 kg civarındaymış. Yalnız başına yükleyecek durumda değilmiş. Kara kara düşünürken, bir yaşlı amca yanına gelir. Niçin beklediğini sorar. Budo, öküzün yorgunluktan dolayı yükünü devirdiğini ve yalnız başına yükleyemediğini anlatır. Amca derki: Gel bu yükü benim sırtıma kaldır, birlikte yükleyelim der. Budo, sen taşıyamazsın, yük ağırdır der. Gel gel bir bakalım der ve yükün önünde diz çöker. Budo, yükü yaşlının sırtına verir ve yaşlı, öküze hemen yanaşır, buğday yükünü öküzün sırtına yükler ve derki geç diğer tarafa birlikte düzeltelim. Budo karşı tarafa geçer, yükü düzeltir ve tekrar yaşlının tarafına dününce yaşlının olmadığını görür. O zaman o yaşlının Hızır olduğunu anlar. Bu buluşmayı da bizzat kendisinden duydum.
                   Gerçek adı Seyyid Hasan olan bu zat, Hak ile hak olduğu için, Budo lakabı halk tarafından verilmiştir. Ve herkes Budo olarak tanır.

                                                                                      HASAN SEVİN19 Ocak 2015 Pazartesi

GİZLİDİR GİZLİ

Gönderen Hasan Sevin

GİZLİDİR GİZLİ


Yalnız ben bilirim kendi halimi
Çekilen gönülde gizlidir gizli
Şansızlık lal etti benim dilimi
Çekilen dilimde gizlidir gizli

Çok zorladım açılmadı yollarım
Zehir gibi oldu çiçek ballarım
Hep kırıldı meyve veren dallarım
Çekilen yollarda gizlidir gizli

Gerçek akıl yolum açık görünür
Bir şeyler yapınca duman bürünür
Önüm tıkanınca beden sürünür
Çekilen akılda gizlidir gizli

Yolsuza, pirsize esir düşmedim
Bu zalim kadere hiçte küsmedim
Hak olmayanı yemedim, içmedim
Çekilen kaderde gizlidir gizli

Her tarafımızı rezalet sardı
Edepsiz olanlar olana yardı
Kendini bilene bu dünya dardı
Çekilen dünyada gizlidir gizli

HASAN kimi çeker kimi de yaşar
Yaşamak için alçalana şaşar
Onurlu duruşlar engeli aşar
Çekilen yıllarda gizlidir gizli

19 0cak 2015
HASAN SEVİN

2 Ocak 2015 Cuma

HİKMETİNE AKIL ERMEZ

Gönderen Hasan Sevin

HİKMETİNE AKIL ERMEZ


Bu dünya kimseye kalmaz
Arzu ettiğini bulmaz
Her can muradına varmaz
Hikmetine akıl ermez

Nice canlar gelip gitti
Kimi yaşar, kimi bitti
Kara toprak hemen yuttu
Hikmetine akıl ermez

Kimi güzel işler yaptı
Kimi huzursuzluk kattı
Riyakâr olanlar battı
Hikmetine akıl ermez

Dünya çarkı hep de döner
Hizmet için üstün hüner
Yanlış yapan er geç söner
Hikmetine akıl ermez

HASAN Hak aşkıyla yanar
Bir gün can kafesten uçar
Hizmet varsa biri anar
Hikmetine akıl ermez

01 Ocak 2015
HASAN SEVİN

YENİK DÜŞTÜ ADEMOĞLU

Gönderen Hasan Sevin

YENİK DÜŞTÜ ÂDEMOĞLU


Tanrı Âdem’i yaratı
Cansız bedene can kattı
Kâinatı da donattı
Çalış kazan âdemoğlu

Âdem o gün masum idi
Nefis belasını verdi
Buda gizli şeytan dedi
Dikkatli ol âdemoğlu

Âdemoğlu uğraş verdi
Kimi insan nefsi yendi
Kiminde de üstün geldi
Zarar verdi âdemoğlu

Beyinde iki merkez var
Ara yerde ince bir zar
Şeytan insanlığı kovar
Şeytanı kov âdemoğlu

HASAN nice şeytan gördü
Şeytanlar şeytanı sevdi
Bunca tahribatı verdi
Yenik düştü âdemoğlu

01 Ocak 2015
HASAN SEVİN

26 Aralık 2014 Cuma

BU YOL EDEPLİNİN YOLU

Gönderen Hasan Sevin

BU YOL EDEPLİNİN YOLU


Talip olup Hak’a varan
Pirin huzurunda kalan
Görgü görüp dara duran
Bu yol özü pakın yolu

Hak’a varmak hizmet ister
Arifler doğruyu seçer
Özüyle süzgeçten geçer
Bu yol kâmillerin yolu

Erenler serini verdi
Sırrı hakikata girdi
Kemale erenler bildi
Bu yol gerçeklerin yolu

El, dil, bele sahip olan
Hakikat sırrında kalan
Gerçek talip bilmez yalan
Bu yol edeplinin yolu

El Ele El Hak’a diyen
O Rıza Şehri’ne giren
Arınıp kendini bilen
Bu yol erenlerin yolu

HASAN yola koydu seri
Gönül verdi dönmez geri
Ta Kalu Bela’dan beri
Bu yol ermişlerin yolu

26 Aralık 2014
HASAN SEVİN

14 Aralık 2014 Pazar

SIRATI ÇOK RAHAT GEÇER

Gönderen Hasan Sevin

SIRATI ÇOK RAHAT GEÇER


Virüs Diyanet’e vardı
Halkın parasını kaptı
O da lüks Mercedes aldı
Sıratı çok rahat geçer

Gerçek dindar bunu yapmaz
Yapan kişi Hak’a varmaz
Aç olan insanlar yatmaz
Başkan neden zehir içer

Vatikan’dan Papa geldi
Örnek bir davranış serdi
Lüks arabaya binmedi
Onu kimler nasıl geçer

İslam dini lüks din ol
Paralı itibar kondu
Büyük sarayları buldu
Cennete oradan geçer

Kur’an’ı Kerim çok yakın
Tevbe 34-35’e bakın
Yanlış olan halden sakın
Din yolu Kur’an’dan geçer

HASAN müminleri üzen
İslamiyet’e bu düzen
Saltanat üstünde yüzen
Köprü yolu nasıl seçer

13 Aralık 2014
HASAN SEVİN


By Dicas Blogger e C�digos Blog